La Maison Roumaine
Association culturelle
Casa Română
Asociație culturală
Accueil
Home
Bibliothèque
Biblioteca
Programme des conférences
Programul conferințelor
Liens
Legaturi

Archive conférences
Arhivă conferințe

2003 2004 2005
2006 2007 2008
2009 2010Pour nous contacter
Pentru a ne contacta


La Maison Roumaine de Paris est une association culturelle, indépendante, à but non lucratif, régie par la loi de 1901.

Elle a été fondée en 1982 par un groupe d'émigrés roumains de France.

Notre but - organiser des conférences pour :
  • faire connaître nos valeurs et spécificités à nos amis français
  • contribuer à la connaissance du passé pour pouvoir comprendre le présent
  • entretenir la mémoire de nos origines

Casa Română din Paris este o asociație culturală, independentă, fară scop lucrativ - legea 1901.

Ea a fost înființată în 1982 de un grup de emigranți români din Franța.

Scopul nostru - organizarea unor conferințe prin care să :
  • facem cunoscute valorile noastre prietenilor francezi
  • contribuim la cunoașterea trecutului pentru a putea înțelege prezentul
  • întreținem memoria originii noastre
La Maison Roumaine - Casa Română : 10/01/2008